Hotline
+904642144141

İcra İflas Hukuku

Anasayfa I İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Hukuki süreçlerin müvekkil tarafından olumlu sonuçlanması için her türlü hukuk alanında hizmet veren Kaçar Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukuku bakımından da müvekkillerine avukatlık hizmeti sağlar. İcra ve iflas hukuku borçlu ile alacaklı arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi adına mahkemelerin kurulduğu bir hukuk alanıdır. Bu hukuk dalı üzerinden Kaçar Hukuk Bürosu alanında donanımlı avukatları ile müvekkillerinin hukuki süreçlerinde yanında olur.

İcra İflas Hukuku Nedir?

Alacaklı ile borçlu konumunda olan kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Borçlu olan kişinin borcunu ödememesi sonucunda hukuki süreci başlatması ile beraber kamu otoritesinin kullanılarak borcun alacaklı tarafına geçirilmesi ile ilgili konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. Kaçar Hukuk Bürosu uzman kadrosu ile beraber müvekkillerine alacaklı ya da borçlu olmaları durumunda hukuki süreçlerde yardımcı olur.

İcra İflas Hukuku Süreci

İcra ve iflas hukuku kapsamında yer alan her türlü davaların ilerleyişi borçlunun mal varlığının kontrol edilmesi, müvekkil ile karşı taraf arasında borcun ödenmesine ilişkin görüşmelerin yapılması ve borçlu ile alacaklı arasındaki anlaşma zemininin hazırlanması şeklindedir.

İcra ve iflas hukuku kapsamında her iki tarafında belirli şartlar üzerinde anlaşması sağlanamazsa, kamu otoritesi devreye girer ve mahkeme sonucunda borçlu olan kişi alacaklı konumundaki kişiye borcunu ödemekle cezalandırılır.

İcra İflas Hukuku Davaları

İcra ve iflas hukuku davaları;

  • Alacağın tahsili amacı ile açılmış icra ve iflas takibi
  • Cari hesap ile beraber faturaya dayalı olan alacakların tahsili adına icra takibinin yapılması
  • Finans ile beraber kredi ve leasing sözleşmelerinden oluşan alacakların tahsili adına icra takibi yapılması
  • İtirazın iptali davası
  • Menfi tespit ile istirdat davası
  • İflas ve iflasa ilişkin etkenlerin ertelenmesi davası
  • Borca yapılan itiraz ve istihkak davası
  • Tahliye davası şeklinde sıralanabilir. Kaçar Hukuk Bürosu her türlü icra iflas hukuku davasında müvekkillerinin hukuki süreçlerine yardımcı olmak adına avukatlık hizmeti verir.

İcra İflas Hukuku