Hotline
+904642144141

İş Hukuku

Anasayfa I İş Hukuku

İş Hukuku

İşçiler ve işverenler arasında meydana gelen ilişkileri inceleyen ve düzenleyen özel hukuk dalına İş Hukuku denir. Bu hukuk dalının asıl konusu insan faaliyeti ve ilişkileri olduğu için birçok toplumsal konudan bahsedilebilir. İş Hukuku alanına giren iş uyuşmazlıkları konuları için Kaçar Avukatlık Bürosunu ziyaret edebilirsiniz. İş Hukuku alanında sadece hizmet sözleşmeleri olmayıp bu alanda yer alan önemli örgütler ve topluluklar bulunuyor.

İş Hukuku İle Temel Kavramlar

İş Hukukunda yer alan iş ve işçilik hakların doğru bir şekilde hesaplanması için bazı kavramların bilinmesi oldukça faydalı olur. Ayrıca bu kavramların sadece anlamlarını anlamak yeterli olmayıp işçi haklarının değerlendirilmesinde yargıtay ve istinaf mahkemelerin uygulamasını da öğrenilmesi gerekir.

İş Hukukun Kapsamı Nedir?

İş Hukukun kapsamı işçi ve işveren arasında yer alan tüm uyuşmazlıkları içeriyor. İnsanların 4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili işlemler de İş Hukuk kapsamı birbirine karıştırılmaması gerekir. 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan sözleşme ve iş ilişkilerin İş mahkemelerinde görülme durumları söz konusu olur.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İşçilik ve işçi alacağı gibi birçok hususun yer aldığı davalar İş Hukuku davaları arasına giriyor. İş Hukuku davaları daha çok teknik özellikler taşıdığı için avukatlık hizmetlerinden yararlanılması gerekir. İş Mahkemelerinde görülen davalar için Kaçar Avukatlık Bürosunu tercih edebilirsiniz. İş Hukuku alanında uzman avukatların yer aldığı Kaçar Avukatlık Bürosundan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İş Hukuk Avukatı Kimdir?

İş Hukukundan kaynaklanan iş davaları, alacak davaları, tespit davaları, iş ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar İş Hukuku davaları olarak bilinir. Bu davalarla ilgilenen hukuk öğrenimi gören kişilerde İş Hukuku avukatları olarak bilinir. Bu davalarda yardım almak isteyenler Kaçar Avukatlık Bürosu İş Hukuku avukatlarından yararlanabilirler.

İş Hukuku