Hotline
+904642144141

Yabancılar Hukuku

Anasayfa I Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku oldukça detaylı bir hukuk dalı olup yabacıların Türkiye'ye giriş-çıkış, çalışma ve koruma talebinde bulunmak üzere gibi birçok konuyu içine alır. Ayrıca yabancıların başvurduğu vize ve oturma izinleri de bu hukuk dalı içine girer. Kaçar Avukatlık Bürosu yabancılar hukuku olmak üzere birçok alanda insanlara avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Yabancılar Hukukun Temel Konuları

Yabancı Hukukunda yer alan yabancı terimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili bir vatandaşlık bağı olmayan kişiler olarak tanımlanır. Yabancıların hukuki statüsü Yabancılar Hukuku, kanun ve yönetmeliklerle hakları belirlenmiştir. Yabancılar Hukukun yer alan temel konular şunlardır.

  • İkamet izni,
  • Çalışma izni,
  • Uluslararası koruma,
  • Sınırdışı etme,

Yukarıda yer alan konular Yabancılar Hukukun temel konularını oluşturup oldukça detaylı hususlara sahiptir.

İkamet İzni

Türkiye'de kalan yabancıları vize yada vize muafiyeti süresinde dışında kalma durumları için ikamet izinleri almaları gerekir. İkamet izni alacak kişilerin ülkeden bulunan konsolosluklara başvurmaları gerekir. Yabancıları ikamet etmek için yararlanabilecek izin türleri bulunuyor.

Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye'de çalışmaları için Çalışma İzinleri Kanunu ve ikili anlaşmaları göre izin almaları gerekir. Yabancılar çalışma izinleri sayesinde Türkiye'de kolay bir şekilde çalışma hakkı elde edebilirler.

Uluslararası Koruma

İnsanlar kendi ülkelerinde zulme uğrayacakları durumlarda başka bir ülkenin korumasını talep edebilir. Bu nedenler ülkesinden ayrılmış veya ülkesine geri dönemeyen kişiler geçici yada kalıcı koruma talebinde bulunabilirler.

Sınırdışı Etme

Yabancılar kendi haklarında verilen sınırdışı etme kararıyla kendi ülkelerine veya üçüncü ülkeye gönderilebilir. Sınırdışı kararı alan kişiye gerekçeli olarak kendisine, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Yabancılar Hukuku oldukça geniş bir hukuk dalı olması sebebiyle bu alanda ihtiyaç duyan kişilerin Kaçar Avukatlık Bürosundan destek alabilirler.

Yabancılar Hukuku